«Είμαστε σε ζώνη αναταράξεων και εμείς βαράμε μαλακία στο πιλοτήριο»