«Πρέπει να φτωχύνουμε… να πάμε πίσω…»! Κι αυτό τους ένωσε!

Όλοι οι σωτηράκηδες χωράνε…

Να πώς επέζησε στην κατεχόμενη Αθήνα… Έτρωγε από 3 συσσίτια ενώ άλλοι ψοφούσαν δίπλα του!

Να πώς επέζησε στην κατεχόμενη Αθήνα… Έτρωγε από 3 συσσίτια ενώ άλλοι ψοφούσαν δίπλα του…

Ευθύς δεν λέω…


Αυτή είναι η Ελλάδα;

…ο Εντιμος Μητσοτάκουλας, και οι Μίζες


…το παιδί είναι ζαβό

Συντετριμμένος… ???…. ~  (το παιδί φαίνεται να είναι ζαβό)