Αλληλεγγύη και βοήθεια Στους πρόσφυγες;;;;ΦΥΣΙΚΆ!!!ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΈΣΤΕΙΛΑΝ ΌΤΑΝ ΟΊ ΈΛΛΗΝΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΎΣΑΝ ΚΑΤΆ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΌΤΑΝ ΤΟ ΔΝΤ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΎΣ ΝΤΌΠΙΟΥΣ ΠΟΥΛΗΜΈΝΟΥΣ ΈΠΑΙΡΝΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΊΕΣ-ΧΡΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟΎΣ ΈΛΛΗΝΕΣ!!!ΤΗΝ ΊΔΙΑ ΌΤΑΝ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΠΑΙΔΆΚΙΑ ΛΥΠΟΘΗΜΟΥΣΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΊΑ ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΨΥΧΟΠΟΝΙΑΡΙΚΟ ΤΏΡΑ ΚΡΑΤΟΣ-ΕΥΡΩΠΗ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΤΑ ΔΙΚΆ ΤΟΎ ΠΑΙΔΙΆ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΝΑΝΕ…ΡΕΎΜΑ ΚΑΙ ΣΤΈΓΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ;;;ΝΑΙ!!!ΤΑ ΊΔΙΑ ΜΕ ΤΟΎΣ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΎ ΚΟΙΜΟΎΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΆΚΙΑ..ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΟΎ ΚΆΗΚΑΝ ΖΩΝΤΑΝΆ ΌΤΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΝ ΜΕ ΛΆΜΠΕΣ ΚΑΙ ΣΠΊΡΤΑ…ΠΟΎ ΉΤΑΝ ΤΌΤΕ Ο ΠΑΠΆΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΝΆΦΙ ΤΟΎ;;;ΤΊ ΜΑΣ ΈΣΤΕΙΛΑΝ ΟΊ ΣΥΡΙΟΙ;;;;;ΈΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΆΤΕ….ΑΦΉΣΤΕ ΤΟΝ ΨΥΧΟΠΟΝΟ…

Advertisements