Διεδραμάτισε τον ρόλο της κι «αναλαμβάνει» (πάλι) ο… Καρατζατούμπας;