κατάλογος

Απόστολε, εννοείς δράση με την όπισθεν ???

Παιδιά τγέχτε, θα αναλάβει δγάση ο βαγύμαγκας Απόστολος.

(αφού ψήσει κανένα ψαράκι και από τις 2 πλευρές)