Α Ν Α Ξ Ι Ο Σ !!!!      ΚΑΙ   ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΣ !!!

Ιερώνυμος: «Aφαίρεσα τον Σταυρό για να δείξω απλότητα όταν επισκέφθηκα πρόσφυγες και λάθρο»


 

ΦΤΟΥ  ΣΟΥ,  ΜΑΣΚΑΡΑ ……..

Advertisements