Γενάρης του 2011
►Τιμή Πετρελαίου το βαρέλι 37 δολλάρια
►Τιμή Βενζίνης το λίτρο 0,77 ευρώ
Γενάρης του 2016
►Τιμή Πετρελαίου το βαρέλι 37 δολλάρια
►Τιμή Βενζίνης το λίτρο 1,44 ευρώ

Advertisements