ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Συσχέτιση κατεύθυνσης, 2ου μαθήματος Γενικής Παιδείας και επιστημονικών πεδίων για τους υποψήφιους Γενικού Λυκείου

Στον πίνακα 1, ο υποψήφιος από Γενικό Λύκειο μπορεί να δει τα επιστημονικά πεδία για τα οποία έχει τις προϋποθέσεις και μπορεί να τα επιλέξει ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθεί και το 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας που θα εξεταστεί πανελλαδικά σε συνδυασμό με ή χωρίς πανελλαδική εξέταση στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Δίπλα σε κάθε μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο αναφέρεται ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πρόσβασης του κάθε μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων.    ………………    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Στον πίνακα 2, εναλλακτικά, ο υποψήφιος από Γενικό Λύκειο μπορεί, ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθεί και τα μαθήματα στα οποία εξετάζεται πανελλαδικά, να βρει τα επιστημονικά πεδία για τα οποία έχει τις προϋποθέσεις και επομένως, μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο του σχολές από τα πεδία αυτά. Δίπλα σε κάθε μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο αναφέρεται ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πρόσβασης του κάθε μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να σημειώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου μέχρι 2 το πολύ επιστημονικά πεδία ακόμα και αν πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερα επιστημονικά πεδία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ένας υποψήφιος ακολουθεί τη Θετική κατεύθυνση.

 

2ο μάθημα Γενικής Παιδείας με πανελλαδική εξέταση ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ (ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.)

1ο επ.πεδίο:

ΑΡΧΑΙΑ(1,3), ΙΣΤΟΡΙΑ(0,7)

1ο επ.πεδίο:

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ(0,9), ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.(0,4)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(1,3), ΧΗΜΕΙΑ(0,7)

1ο επ.πεδίο:

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0,9),ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.(0,4)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

1ο επ.πεδίο:

ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ(0,9), ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.(0,4)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ.Π.)

1ο επ.πεδίο:

ΑΡΧΑΙΑ(1,3), ΙΣΤΟΡΙΑ(0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0,9),ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ (0,4)

**5ο επ.πεδίο:

Α.Ο.Θ.(1,3), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(1,3), ΧΗΜΕΙΑ(0,7)

**5ο επ.πεδίο:

Α.Ο.Θ.(1,3), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

**5ο επ.πεδίο:

Α.Ο.Θ.(1,3), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

**5ο επ.πεδίο:

Α.Ο.Θ.(1,3), ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (0,7)

ΦΥΣΙΚΗ (ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.) 1ο επ.πεδίο:

ΑΡΧΑΙΑ(1,3),

ΙΣΤΟΡΙΑ (0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(1,3), ΧΗΜΕΙΑ(0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3),

ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3),

ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.) 1ο επ.πεδίο:

ΑΡΧΑΙΑ(1,3), ΙΣΤΟΡΙΑ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.(0,9), ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ(0,4)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(1,3), ΧΗΜΕΙΑ(0,7)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.(0,9), ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ(0,4)

2ο και 4ο επ.πεδίο:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3), ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3ο επ.πεδίο:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π.(0,9), ΝΕΟΕΛ.ΓΛΩΣΣΑ(0,4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

** Μόνο με πανελλαδική εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ&ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ               ΚΥΚΛΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1ο

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1.    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ(1,3)

2.    ΙΣΤΟΡΙΑ(0,7)

3.    ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4.    ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΧΗΜΕΙΑ

4.    ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)

6.    Ιστορία (ΓΠ)(0,4)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,9)

6.    Ιστορία (ΓΠ)(0,4)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4.    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ) (0,9)

6.    Ιστορία(ΓΠ)(0,4)

2ο

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1.    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.    ΙΣΤΟΡΙΑ

3.    ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4.    ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.    Μαθηματικά (ΓΠ)(0,9)

6.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)(0,4)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3.    ΧΗΜΕΙΑ

4.    ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ(0,7)

3.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3.    ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4.    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα(ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

3ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1.    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.    ΙΣΤΟΡΙΑ

3.    ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4.    ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.    Βιολογία (ΓΠ)(0,9)

6.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)(0,4)

1.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.   ΦΥΣΙΚΗ

3.   ΒΙΟΛΟΓΙΑ(1,3)

4.   ΧΗΜΕΙΑ(0,7)

5.   Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)

6.   Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.    Βιολογία (ΓΠ) (0,9)

6.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)(0,4)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4.    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5.    Βιολογία (ΓΠ) (0,9)

6.    Νεοελ.Γλώσσα (ΓΠ)(0,4)

4ο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1.    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.    ΙΣΤΟΡΙΑ

3.    ΝΕΟΕΛ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4.    ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.    Μαθηματικά (ΓΠ)(0,9)

6.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ) (0,4)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3.    ΧΗΜΕΙΑ

4.    ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ(1,3)

2.    ΦΥΣΙΚΗ (0,7)

3.    ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4.    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Ελεύθερη Επιλογή (ΓΠ)

5ο

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ&

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.    ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.    ΙΣΤΟΡΙΑ

3.    ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4.    ΛΑΤΙΝΙΚΑ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Οικονομία (Ε)(1,3)

7.    Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΧΗΜΕΙΑ

4.    ΒΙΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ. Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Οικονομία (Ε) (1,3)

7.    Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4.    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Οικονομία (Ε) (1,3)

7.    Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7)

1.    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2.    ΦΥΣΙΚΗ

3.    ΧΗΜΕΙΑΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

4.    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

5.    Νεοελ Γλώσσα (ΓΠ)

6.    Οικονομία (Ε) (1,3)

7.    Μαθηματικά (ΓΠ) (0,7)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Συσχέτιση μαθήματος επιλογής και επιστημονικών πεδίων για τους υποψήφιους Επαγγελματικού Λυκείου που ακολουθούν την Β’ ομάδα μαθημάτων

** Μόνο με πανελλαδική εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»
Στον πίνακα 3, ο υποψήφιος από Επαγγελματικό Λύκειο Ομάδας Β’ μπορεί να δει τα επιστημονικά πεδία για τα οποία έχει τις προϋποθέσεις και μπορεί να τα επιλέξει ανάλογα με το μάθημα επιλογής που θα εξεταστεί πανελλαδικά σε συνδυασμό με ή χωρίς πανελλαδική εξέταση στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Δίπλα σε κάθε μάθημα ανά επιστημονικό πεδίο αναφέρεται ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται ο βαθμός πρόσβασης του κάθε μαθήματος για τον υπολογισμό των μορίων.

Ειδικά Μαθήματα

Οι Σχολές και τα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης των οποίων το γνωστικό αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, που διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή με προκαταρκτικές εξετάσεις ή με πρακτικές δοκιμασίες, είναι:

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα:

>      Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

>      Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».

>      Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα

«ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

>      Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του T.E.I. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των T.E.I. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε μία από

τις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ.

>      Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

>      Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.

>      Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες:

ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ.

Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν μπορούν να εξεταστούν μόνο σε ειδικό μάθημα αλλά διατηρούν το βαθμό του ειδικού μαθήματος που πέτυχαν στην τελευταία τους εξέταση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η εισαγωγή στις παραπάνω Σχολές και στα Τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:

/ 8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης,

S   1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση

αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω, ■/ 0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω. Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:

S 2 για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Πανεπιστημίου,

■      2 για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,

■      1 για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και

■      2 για τα ΤΕΦΑΑ.

Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης * 8) + (βαθμός πρόσβασης α’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας * 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας * 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος * 1 ή 2 κατά περίπτωση)] * 100.

Παράδειγμα Υπολογισμού Μορίων

Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:

Υποθέτουμε ότι ένας υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση και με 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4.

0 υποψήφιος αυτός θα έχει:

—   Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,

σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808 για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας,

σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288 για τα τμήματα Μ.Μ.Ε.,

σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048

—   Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:

για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα,

σύνολο μορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X
πηγή

Advertisements