ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σας παρουσίαζουμε την υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του αυτόματου υπολογισμούΣύνταξης Δημοσίων Υπαλλήλων για τις κατηγορίες Πολιτικοί Υπάλληλοι, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Εκπαιδευτικοί ,Μέλη Δ.Ε.Π. – Α.Ε.Ι. Πλήρους Απασχόλησης, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π – Α.Ε.Ι.,Μέλη Ε.Π. – Τ.Ε.Ι.,Γιατροί Ε.Σ.Υ.,Δικαστικοί Λειτουργοί  και Στρατιωτικοί ,Στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων απ΄ αυτό υπηρεσιών και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, έχει συμπεριλάβει στις ιστοσελίδες του αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την συνταξιοδοτική νομοθεσία καθώς και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα συνταξιοδοτικής φύσεως που απασχολούν τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

πατώντας τον παρακατω συνδεσμο μπορείτε συμπληρώνοντας τα πεδία που σας ζητά το εργαλείο υπολογισμού μπορείτε να δείτε πόση σύνταξη κατοχυρώνετε σε περίπτωση που είναι ο καιρός να συνταξιοδοτηθείτε.

Υπολογισμος συνταξης

Ο υπολογισμός της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3029/2002 (για όσους εξέρχονται μετά την 1/1/2008) και με τους βασικούς μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων για το 2008, θα είναι διαθέσιμος μέσα από το καινούργιο portal της ‘Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων’, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 Σημειώσεις:

 Οι υπολογισμοί αφορούν λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς οι οποίοι είναι εν ενεργεία και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

  • Οι υπολογισμοί δεν καλύπτουν τους υπαλλήλους οι οποίοι προσλήφθησαν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.  και Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας μετά την 1/1/1983 και έχουν διαδοχική ασφάλιση σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, (οι λοιποί καλύπτονται) καθώς και τους υπαλλήλους που προσλήφθησαν μετά την 1/1/1993

πηγή

Advertisements